معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: امیدی به کاهش بستری‌ها نداریم

 

ما هم به آینده امیدی نداریم