مدیر بازرگانی داخلی سازمان صمت خراسان رضوی: ثبات در تامین کالاهای اساسی زیر سایه افزایش قیمت‌ها

 

درسته در دیزی بازه؛ اما خودتون رعایت کنید لطفاً