مدرک کارشناسی ارشد نامعتبر دو عضو شورای شهر مشهد فاش شد.

درسته عکس ها شطرنجی شده ولی با مراجعه به پوستر لیست امید راحت میشه متوجه شد چه کسانی با مدرک جعلی وارد شورا شدن!

یکی از این افراد که سناریوش از قبل مشخصه ولی اون یکی به تازگی پست ورزشی گرفته که نمیدونیم الان باید منتظر حذف ایشون از هیات ورزشی هم باشیم یا نه؟!