توییت و پست اینستاگرامی رئیس اداره رسانه روابط عمومی شهرداری مشهد

حداقل از یک معلم ادبیات انتظار داشتیم ادب رو رعایت کنه! زامبی گفتن ایشون هم اضافه بشه به توهین معاون سابق فرهنگی به رسانه‌ها!