مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:

روز شنبه تکلیف تعطیلی باشگاه‌های ورزشی مشهد معلوم می‌شود

 

? چه جالب، اتفاقا همه تصمیم می‌گیرن از شنبه ورزش رو شروع کنن