رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد:در راستای توسعه فرهنگ اهدای عضو و قدردانی از تصمیم حیاتی خانواده های اهداکنندگان، شهرداری موظف است قطعه ای ویژه به نام قطعه بخشندگان را در بهشت رضا به این امر اختصاص دهد و همچنین هزینه کفن و دفن اهداکنندگان عضو در این قطعه رایگان است. .
مصوبه خوب و فرهنگ ساز همینه ها، انصافا هم که اقدام زیباییه، از کار درست باید تمجید کرد تا ادامه دار باشه.