چرا خاموشی بر خلاف جدول زمان‌بندی اعمال می‌شود؟

 

 

احتمالا شیفت کاری که عوض میشه نفر بعدی دوباره از اول شروع می‌کنه