بر اساس نظرسنجی با عنوان «رصد افکار عمومی شهروندان مشهدی در مورد شهر و مدیریت شهری» که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد از شهروندان مشهدی انجام داد ۷۶ درصد مشهدی‌ها به شهرشان علاقه‌مند بودند.

جامعه آماری این نظرسنجی مشخص نیست ولی خب اینکه هر شهروند به شهرش علاقه داشته باشه طبیعیه اما کاش می‌پرسیدین از کدوم قسمت شهر راضین و از کجا ناراضی؟