مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی: رشد جمعیت مشهد و تامین منابع آبی برای این شهر یک دغدغه است.

خب الان ما به جمعیت بگیم رشد نکنه ؟! شما داریحقوق می‌گیری که این دغدغه‌ها رو حل کنی دیگه برادر