رئیس پلیس خراسان رضوی: دستگیری باند 《شلوار‌گشادها》 با ۵۴۰ فقره گوشی قاپی

 

 

دوستان با اون شلوارها کار پلیس رو راحت کرده بودن