نایب قهرمانی حسن تفتیان در رقابت‌های بین‌المللی فرانسه

 

 

شانس آورد که اونجام کفش‌هاشو ندزدیدن