فضاسازی های شهری به مناسبت ماه محرم
باز محرم شد و به جای اینکه به اصل موضوع پرداخته بشه یک عده شروع کردن به تخریب فضاسازی‌های شهرداری !! بابا مگه بنر رنگی زدن که این حرف‌ها رو میزنین؟ این دوره سلیقه و فکرش این جوریه، حالا چون با شماها یکی نیست باید بزنینشون؟ این زدن فقط یک چیز رو تحت تاثیر قرار میده و اونم محرم امام حسین (ع)