مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد:

دستورالعمل جدیدی برای محدودیت سفرهای هوایی به مشهد ابلاغ نشده است

 

 

چون افرادی که تو هواپیما هستن که کرونا ندارن