معاون فرماندار شاندیز: گزارشات تا این لحظه حاکی از مسموم شدن حدود ۵۰ کودک است نه ۳۰۰ کودک، ضمن اینکه هنوز مشخص نیست دلیل این مسمومیت‌ها از آب باشد.

بچه های مردم مسموم شدن دلیلش مشخص نشده هنوز؟ هزینه درمان مردم رو کی میده ؟ اصلا آب یک مسئله امنیتی حساب میشه به همین راحتی سلامت و امنیت مردم به خطر افتاد؟