راهيابی بانوی دو و میدانی كار خراسانی به مساباقات قهرمانی جهان

 

 

احتمالا خودجوش رفته مسابقات چون مسئولان می‌فهمیدند الآن خونشون بود