گزارش ۲ ساله کمیسیون فرهنگی شورای شهر و برگزاری ۸۰ جلسه

خب با این گزارش متوجه شدیم سالن بزرگ تئاتر مشهد ساخته شده، علاوه بر این تازه فهمیدیم نامگذاری معابر به نام مفاخر دانشگاه فردوسی و تصویب آیین نامه حمایت از آکادمی فوتبال چه کار بزرگی در حوزه فرهنگی مدیریت شهری بوده! البته فراموش کردیم این کمیسیون نام رسانه رو هم داره اگر یک مورد مصوبه در حمایت و کمک به رسانه پیدا کردین از ما جایزه بگیرین.