کاهش ۴۰ درصدی قدرت مردم برای خرید میوه

 

 

اینم یه جوری ربط بدین به قطع برق دیگه!