گازرسانی به نیروگاه‌های برق خراسان رضوی ۷۷ درصد افزایش یافت

 

 

پس چرا هر چی گاز میدین، بازم خاموشی سبقت میگیره!؟