تیراژ کتاب‌ها به 15 نسخه رسیده است

 

 

توقع نداشتیم قبل از اینکه آمار صفر بشه مسئولان رو نگران ببینیم!