تیراژ کتاب‌ها به ۱۵ نسخه رسیده است

 

 

توقع نداشتیم قبل از اینکه آمار صفر بشه مسئولان رو نگران ببینیم!