بتول گندمی عضو شورای شهر مشهد : به عنوان یک روزنامه‌نگار آماده‌ی مناظره، مصاحبه، مکاتبه، مشاعره، مطایبه یا هر چیزی با موضوع “عملکرد شورای پنجم، وعده‌ها و دست‌یافته‌ها” هستم.

ممنون به خاطر این پاسخگو بودن شما ولی اگر به دفترتان و نامه‌هایی که در کارتابلتان ثبت شده سری بزنید میبینید که چندین ماه است رسانه‌هایی به شما نامه جهت گفتگو زدند و شما حتی جواب به آنها ندادید! البته شاید منظورتان رسانه‌هایی است که سوال و جواب‌هایش از قبل مشخص باشد