مرکز جلوگیری از سقط جنین در مشهد راه اندازی شد

 

 

مرکز نمی‌خواد که، آرامش و رفاه می‌خواد!