سومین عمل جراحی نادر مغز و اعصاب به روش پیشرفته، بدون بیهوشی و در حالت بیدار در کشور با موفقیت در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد

پیشرفت یعنی همین، هیچ ربطی به تحریم نداره! امیدواریم این سطح پیشرفت در تمام بیمارستان های مشهد تکثیر بشه.