مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد: دوربرگردان غیرهمسطح آیت‌الله رفسنجانی زودتر از موعد و ۶۰ روز دیگر آماده بهره‌برداری خواهد شد.
ما نگران بودیم این پروژه ها تاخیر داشته باشه و طبق زمان گفته شده آماده نشه اما ظاهرا زودتر از موعد آماده میشه اینجاست که باید گفت تا باد چنین بادا