افزایش قیمت گوشت در هفته نخست ماه رمضان

 

خبر جدید ندارین! گرونی گوشت که خیلی تکراریه!