در طرح پایگاه هوشمند تندرستی در خط یک مترو ایستگاه فلسطین میتوانید با ورزش کردن بلیت مترو بگیرید.

کار خوب رو هم باید گفت با این طرح هم به ورزش کردن کمک میشه و هم مردم به استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی ترغیب میشن.