مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد:
اتوبوس‌های فاقد کولر از ناوگان اتوبوسرانی مشهد حذف می شود. 

بعد گذشت یک ماه از تابستون متوجه شدین هوا گرمه؟ در مورد حمل‌ و‌ نقل عمومی سرعتتون فقط برای گرون کردن بلیط خوبه!
از الان به فکر زمستون باشین که بخاری اتوبوس ها سالم باشه