امضا تفاهم‌نامه دوجانبه بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد در راستای احداث و بازسازی جاده ۷۵ متری رضویه (مهدی آباد)

باز دم شهرداری مشهد گرم که زیر بار این موضوع رفت و مثل همه جا نگفت اینجا شهر نیست و به ما ربطی نداره!! مطمئن باشین دعای مردم این منطقه برای شما توشه راه میشه.