فهیمه سالاری، مدیر نظارت بر تبلیغات سازمان نظام پزشکی مشهد:
تعداد کلینیک‌ های زیرزمینی زیبایی در مشهد که به صورت غیر مجاز و بدون حضور پزشک فعالیت می کنند و یا در قالب یک مکان آرایشگاهی مداخله گر پزشکی به شمار می روند، به طور چشمگیری رو به افزایش است.

خب ممنون كه اطلاع دادین ولی فکر نمیکنین سلامت مردم شوخی نیست و باید جلوی فعالیت این مراکز غیرقانونی رو زودتر گرفت.