کودک همسری دومین عامل ترکرتحصیل در خراسان رضوی

یعنی واقعا هیچ مرجع قانونی نمیتونه جلوی این مسئله رو بگیره یا نمیخواد بگیره؟