آغاز پذیرش مسافری در ایستگاه شهید کاوه خط ۲ قطارشهری از روز شنبه ۵ مردادماه

چه عجب بالاخره به فکر راه‌اندازی این ایستگاه خط ۲ افتادین ! ما گفتیم اینم نگه میدارین با حضور رئیس جمهور افتتاحش کنین البته اگه بیاد