تصویب طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در شورای عالی شهرسازی و معماری

خدا کنه بعد ۲۰ سال بالاخره اطراف حرم سر و سامون بگیره