طرح تنظیم بازار شب عید باعث افزایش قیمت کاذب میوه می‌‌شود!

بهانه الکی برای گرون کردن میوه!!