۸۸ تخلف برای عرضه کنندگان گوشت مرغ در خراسان رضوی ثبت شد

باید جوری جریمه بشن که تکرار نکنن وگرنه اوضاع همینه که هست!