ابطحی: اگر در مشهد هنجارشکنی شده، علم الهدی باید پاسخگو باشد نه مدعی. هنجارشکنان مشهدی که مورد انتقاد آیت‌ الله علم‌ الهدی قرار می‌گیرند، عمدتا سن اجتماعی‌ شان به اندازه سن امامت جمعه ایشان است که هر هفته خطبه خوانده‌ اند و بیشترین رسانه را داشته‌ اند؛ اما تأثیری نداشته است.

حالا دعوا نکنین باهم، دو روز دنیا ارزش نداره! اصلا همه هنجارشکنی‌ها تقصیر ما، دنبال مقصرید یا دنبال راهکار حل مشکل؟؟