‌زهره بهبودی؛ خبرنگار خراسان در شهر کلات برای انتقاد از عملکرد پزشکی قانونی کلات در کانال شخصی خود بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شد.


از اتاق فرمان اشاره می کنن روز خبرنگار هم نزدیکه! رئیس قوه قضاییه هم که فرموده بودن مشکلی برای خبرنگاران پیش نخواهد اومد حتی سرپرست وزارت بهداشت هم گفته بود زیر مجموعه این وزارت خونه حق شکایت از خبرنگاران رو ندارن.