مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و کالای درون شهری شهرداری مشهد: در محل توقفگاه‌ های بار مشهد بیش از ۷۰ عنوان کتاب در ۵ ایستگاه ایجاد شده است. ‌
سرانه مطالعه رو با همین روش ها خیلی راحت میشه بالا برد، فرهنگ مردم هم بالاتر میره و خیلی راحت میشه نتیجه اش رو جامعه دید فقط یکم دیر متوجه اهمیت كتابخواني شدین