‌جشن ۱۰ هزار نفره شدن ممبرهای اینستاگرام مدیرمسئول شهرآرا توسط اعضای خانه هنر مشهد!

حالا چند تا جوان از روی کم تجربگی و شاد کردن یک مدیر که ازشون حمایت کرده ذوق زده شدن و یه کاری کردن! درست هم هست که اون مدیر نباید میذاشت این کار انجام بشه ولی اینکه چرا تندروها در داخل و رفت نیوزها در خارج خوشحال شدن و دارن این فرد رو میزنن به نظرم بیشتر به خاطر زیر سوال بردن عملکرد مدیران جوان در کشوره! پس بازی نخورید.