‌احسان اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد: برای ادامه تحصیل مجوز قانونی داشتم.
اگه مجوز دارین پس به گفته روزنامه قدس دقیقا برای چه موضوعی پرونده براتون درست شده ؟! حالا اینم بزاریم کنار دکتری رو چرا تو سایت عوض کردین دکتر جان