‌رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد: باید اعتراف کنیم که خدمات اتوبوسرانی برای شهروندان کافی نیست.


خب اعتراف شما برای مردم حمل و نقل عمومی میشه؟ اتوبوس با کیفیت میشه؟ تو ۲ سال گذشته غیر از افزایش نرخ حمل‌ و‌ نقل عمومی چه کاری انجام دادین؟