شهردار مشهد: حادثه پلاسکو با جان فشانی نیروهای آتش نشانی همراه بود

خب بفرمایید برای آتش نشانان فداکار شهرتون چه کردین؟