آموزش مجازی همچنان ادامه می‌یابد
 خود آموزش و پرورش بلاتکلیفه، بعد توقع داریم این بچه ها آینده رو هم بسازن