رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد: طولانی بودن فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی یکی از ۵ چالش اصلی مدیریت شهری در مشهد است.
احتمالا هرچی مراحلش طولانی تر میشه پولش بیشتره