ایموجی های عجیب روی بدنه مترو!
شهرداری دو ساله از مشهد! خداییش هزینه هم کردین براش؟