مسئول روابط‌ عمومی فوریت‌ های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: ۱۹ مسافر در یکی از مهمانپذیرهای مشهد بر اثر مسمومیت ناشی از استنشاق مواد از بین برنده حشرات مسموم شدند.

دوستان بزرگوار این عزیزان میخوان برن زیارت امام رضا نه زیارت حضرت عزرائیل! چقدر نظارت میتونه ضعیف باشه.