شهردار مشهد : طی ۱۰روز آینده طرح کلی توسعه حاشیه مشهد آماده می‌شود
 اصولا فقط هم در حد طرح باقی میمونه و اجرا نمیشه!