معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: مشهد پیشرو تر از تهران در حوزه نوآوری
خداییش تو این حوزه خوب بودیم دیگه