۳۵۰ دستگاه در شهربازی های خراسان رضوی مهر و موم شده است که ۶۰ درصد آن متعلق به مشهد است

تا الان ۳۵۰ دستگاه شهربازی مشکل امنیت داشته و جان مردم رو تهدید می کرده؟ اگر اتفاقی برای مردم میوفتاد کی جواب میداد؟ همینجوری ممکنه شادی مردم تبدیل بشه عزا