شهریال آل شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد: موافق قراردادن متن کامل قراردادها در سامانه فاش هستیم.

ما هم موافقیم آقای آل شیخ که حقوق و قراردادها به صورت کامل در سامانه قرار بگیره و مثلا یک قرارداد کلان تبدیل به چند قرارداد خرد نشه.