بخشدار طرقبه‌ و‌ شاندیز: به‌دهیاران ابلاغ کردیم برای خودرو‌های سواری مبلغ 5 هزار تومان و برای خودرو‌های سنگین همچون مینی‌ بوس و اتوبوس مبلغ 10 هزار تومان ورودی دریافت کنند.

به درجه ای از پیشرفت رسیدیم که برای نفس کشیدن هم باید پول بدیم! دقت کنین اگر خواستین برین روستاهای اطراف مشهد استراحت کنین و از هوای پاک استفاده کنین، باید پول بدین! تبریک میگیم به فرماندار طرقبه شاندیز شما یک قدم از بقیه مسئولین در جهت پول گرفتن از مردم جلوترین.