مدیرعامل قطارشهری مشهد:رمپ و آسانسور ایستگاه قطارشهری شهید کاوه تا پایان شهریورماه احداث می شود.

ممنون که بالاخره یکی به فکر شهروندان معلول هم بود! ولی فکر نمی کنین باید در اجرا پروژه به این موضوع فکر کنین نه بعد افتتاح پروژه ؟